Ansökan till Georgiastipendiet

För att ansöka till stipendiet behövs en fullständig ansökan kräver handlingar och tester som kostar sökanden en del pengar. Administratörerna i Georgia önskar därför att Rotary i Sverige tar ut 15 kandidater vars ansökningar sänds över till USA för slutlig uttagning. En första ansökan skickas in senast den 15 augusti 2019 för läsåret 2020-2021 till Rotary i Sverige. På grundval av dessa ansökningar tas de 15 finalisterna ut och besked om urval lämnas i början av september. De slutliga ansökningarna skall vara i Georgia den 1 oktober.


+ Krav för ansökan

Ett par restriktioner finns; Sökande får inte vara gift eller förlovad, och får heller inte tidigare ha studerat i USA mer än högst fyra månader. Goda studieresultat från gymnasiet krävs för att komma ifråga.

+ Åldersgräns

Sökande skall vara född tidigast 1995-08-01 och senast 2002-07-31 för att komma ifråga för stipendium läsåret 2020-2021, det vill säga vara lägst 18 och högst 24 år när studieåret börjar 1 augusti (inget undantag!). I motsats till de flesta andra Rotarystipendier är Georgiastipendierna öppna även för barn till Rotarianer.

+ Kostnader

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte tar ut en anmälningsavgift på 500 kronor som du sätter in på bankgiro 754-2624 i god tid så att avgiften finns på bankgirot den 15 augusti 2019.

+ Ansökan

I ansökan fyller Du i allt utom avsnittet punkt 4 under Section II, om testerna, och punkt 1 under Section III, Rotary Club Endorsement. Denna punkt fyller rotaryklubben i efter intervju. Du bifogar de handlingar Du vill åberopa varvid senaste gymnasiebetyget är obligatoriskt. Handlingarna behöver inte vara översatta, men lärarintygen bör Du begära att få på engelska från början.

Testerna TOEFL och SAT 1 behöver bara de 15 finalisterna genomgå. De ges vid några bestämda tider under hösten men testerna måste vara genomförda senast den 31 oktober 2019. Adresser, tel. och e-post till testinstituten finns på Internet.

För att underlätta hanteringen skall Du fylla i den separata blanketten Koncentrerad meritammanställning, se under "Ladda ner information" i menyn, med betygsmedel-värde/jämförelsetal och åberopade särskilda meriter. Fyll i blanketten på skärmen och skriv sedan ut den.

Fullständig ansökan ska innehålla följande.

 1. Ifylld ansökningsblankett. (Den finns på hemsidan)
 2. Ett passfoto klistrat på ansökningsblanketten.
 3. Ifylld meritsammanställning med uträknat jämförelsetal. (Blanketten finns på hemsidan)
 4. Två lärarintyg/rekommendationsbrev på engelska från lärare som har undervisat den sökande.
 5. Påskrift av Rotaryklubb i ansökningsblanketten sidan 4 alt. Ett separat intyg från en Rotaryklubb på klubbens brevpapper och avfattat på engelska.
 6. Betyg från genomgången utbildning. (Kan vara på svenska)
 7. Intyg på ledarerfarenhet,ledarutbildning och annan ev. förvärvsverksamhet. (Kan vara på svenska)
 8. Intyg på ev. övriga meriter som sökande önskar åberopa. (Kan vara på svenska)

  De 15 finalisterna kommer att få ytterligare information i samband med besked om urvalet.

  Din ansökan sänder Du till
  Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte
  Varuvägen 9
  125 30 Älvsjö