GEORGIASTIPENDIET

Studera på college i Georgia, USA under ett år!

Ett 80-tal utländska studenter tilldelas stipendier årligen sedan 1946, sponsrade av Rotaryklubbarna i Georgia, USA. Stipendierna omfattar terminsavgifter, läromedel, kost och logi på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag. Ta chansen att studera ett år i USA, och få dessutom ett oslagbart internationellt nätverk som du har nytta av hela livet.

Du ansöker senast den 15 augusti 2019 för läsåret 2020-2021.

 
georgiastipendiet

+ Vad är Georgiastipendiet?

Rotarianerna i staten Georgia i USA delar varje år ut ett åttiotal stipendier till studenter från andra länder för ettåriga studier vid universitet eller colleges i Georgia. Med dessa stipendier vill man skapa goodwill och förståelse över nationsgränserna.

Verksamheten har pågått kontinuerligt sedan 1946 och har hittills omfattat cirka 2400 studenter av vilka tre fjärdedelar kommit från europeiska länder. Innevarande läsår har elva svenska ungdomar fått stipendium.

Stipendierna omfattar alla utbildningskostnader såsom terminsavgifter, läromedel, inkvartering och mat på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag på USD 400. Kostnader för resor till och från USA samt försäkringar innefattas inte i stipendierna.

Mer information på www.grsp.org.

vem-kan-soka.jpg

+ Vilka kan söka?

Sökande skall vara född tidigast 1995-08-01 och senast 2002-07-31 för att komma ifråga för stipendium läsåret 2020-2021, det vill säga vara lägst 18 och högst 24 år när studieåret börjar 1 augusti (inget undantag!). I motsats till de flesta andra Rotarystipendier är Georgiastipendierna öppna även för barn till rotarianer.

Ett par restriktioner finns; Sökande får inte vara gift eller förlovad, och får heller inte tidigare ha studerat i USA mer än högst fyra månader. Goda studieresultat från gymnasiet krävs för att komma ifråga.

Vid den senaste uttagningen krävdes över 18 i jämförelsetal i avgångsbetyg och över 19 för de som sökte på sitt årskurstvåbetyg. I det gamla betygssystemet var siffran drygt 4,5.

+ Vad kan stipendiaterna studera?

Många av de skolor som erbjuder stipendier är små colleges där studierna kommer att ligga på grundläggande akademisk nivå. Vanligtvis går det inte att tillgodoräkna studieåret i en svensk akademisk examen.

Syftet med studierna får närmast ses som en breddning av språkkompetens och allmänkompetens samt självklart en väg att skapa nya kontakter. Studier inom sektorerna medicin, veterinärmedicin eller odontologi kan inte erbjudas. Ej heller studier på Master’s nivå.

rotaryklubben

+ Rotaryklubbens uppgift

Den som söker skall rekommenderas av en Rotaryklubb. Klubben tar inget ekonomiskt ansvar men skall efter intervju intyga att sökanden är "A person of high ideals, good moral character, superior academic ability, outstanding leadership qualities, and will represent to the Rotarians of the State of Georgia the ideals of Rotary".