Ansökan till Sommarutbyte

Rotarys Sommarutbyte är ett korttidsutbyte som normalt sker under sommaren under perioden juni till augusti. Det är ett utbyte familj till familj. Enligt Rotary Internationals regelverk är utbytet tre plus tre veckor (det vill säga tre veckor i Sverige och tre veckor i annat land). Erfarenhetsmässigt infaller perioden för utbytena efter midsommar och det innebär att deltagande i sommarutbyte normalt sett är oförenligt med sommarjobb. Ansökningstiden för utbytesåret 2020 börjar den 1 november 2019 och pågår till 31 december 2019.

Ansökningsmaterial 2020 blir klart inom kort!


+ Förberedelser

När du bestämt dig för att ansöka till sommarutbytet måste du själv ta kontakt med en Rotaryklubb i närheten av där du bor. Den lokala Rotaryklubben kommer att vara din värdklubb i Sverige från nu fram till dess att utbytet är avslutat. Representanter från klubben kommer att besöka dig och din familj under ansökningsprocessen. Klubben kommer också att ha överinseende över den tid då din utbyteskamrat bor i din familj i Sverige. Din svenska värdklubb anordnar normalt sett inga aktiviteter, men du kan bli inbjuden att besöka klubbens möte vid något tillfälle.

Om du inte har någon upparbetad kontakt med Rotary kan du vända dig till din distriktsordförande eller till vårt kansli.

+ Registrering

När du har kontakt med en Rotaryklubb skall du registrera dig inför din ansökan genom att fylla i blanketten Registrering till Rotarys Sommarutbyte 2020 samt betala in registreringsavgiften 300 kr till Rotarys Ungdomsutbytes bg 754-2624. Registreringen är obligatorisk och skall skickas in så snart som möjligt så att vi har möjlighet att börja arbeta med dina landsval.

Du skall alltså fylla i registreringsblanketten och betala in registreringsavgiften innan du börjar arbeta med ansökningsblanketten. Registreringar som inkommer efter den 31 december 2019 kan bara behandlas i begränsad omfattning. Om du är sen med din registrering finns tid att arbeta med anökningshandlingen under januari månad 2019 om så erfordras. I så fall måste du överenskomma om detta med RUs kansli.

De länder vi anger på registreringsblanketten är de vi normalt har sommarutbyten med. Du kan även ha önskemål om något särskilt land. I så fall undersöker vi möjligheterna till utbyte med det landet - det finns dock ingen garanti att vi kan anordna utbyte med just det landet. Om du vill söka annat land än Europa eller andra uppräknade länder måste du kontakta RU-kansliet. Det går inte att ansöka om sommarutbyte i England, Skottland, Wales eller på Irland.

Du skall ange minst fem landsval. Du accepterar därmed sommarutbyte med något av dessa länder. Det är därför viktigt att du tänker igenom noga vilka länder du vill ha utbyte med.

Tänk på att kompletta ansökningar har företräde och att ansökningarna behandlas i turordning. Om du vill åka till populära länder som Frankrike eller USA/Kanada är det viktigt att ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt.

+ Kostnader

Registreringsavgift
Registreringsavgift för att ansöka till sommarutbytet är 300 kr.

Programavgifter
Under utbytesåret 2020 är programavgiften för sommarutbytet oförändrad 4500 kr. I programavgiften ingår utbytets administration och försäkringspremie medan researrangemanget inklusive flygbiljett, eventuella visumkostnader och vaccineringar inte ingår.

+ Ansökan

Ansökningstid 1 november till 31 december 2019. Ansökningshandling finner du här och skriften Viktiga fakta finner du här. Läs igenom Viktiga fakta innan du fyller i ansökningshandlingen.

Programavgiften för sommarutbytet är 4500 kr och inkluderar administration, försäkring och viss utrustning. I programavgiften ingår inte flyg- eller tågbiljetter, eventuella visumkostnader, vaccineringar, fickpengar eller andra personliga kostnader.

Besked om placering lämnas normalt under april månad 2018.

Ansökningarna behandlas i turordning. Tidigt inkomna kompletta ansökningar går före sent inkomna ansökningar. Dröj inte för länge med att ansöka till sommarutbytet.