Om Rotary

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

 

+ Historia

”Jag kom för att hänga upp min skylt” sa Paul Harris.

Året var 1896 och han hade kommit till Chicago för att starta sin advokatbyrå. Depressionen hade staden i sitt grepp och oärlighet och korruption var vardagsmat. I de hårda tiderna stod mängder av bostäder och affärslokaler tomma. Under sådana omständigheter var det inte lätt att driva företag och därför bjöd han en kväll in tre vänner till sitt kontor.

Där beslöt de tillsammans att starta en klubb för att bättre stå emot det hårda livet i Chicago och för att stödja varandras yrkesverksamhet. De första medlemmarna var Silvester Schiele, kolhandlare, skräddaren Hiram Shorey och gruvingenjör Gustavus E.Loehr. Detta var den 23 februari 1905 och klubben fick namnet Rotary, efter de roterande sammanträdena. Man bestämde också att man bara skulle ha en företrädare för varje yrke. När klubben växte tog man ett nytt steg. Man skulle inte bara tjäna varandra utan också det samhälle man levde i. Man antog två motton: ”Service above self” och ”He profits most who serves the best”. Rotary arbetade aktivt med att starta nya klubbar och etablera sig i nya länder. Vid andra världskrigets början hade man över 200 000 medlemmar i 77 länder.

Idag finns 1,2 miljoner medlemmar i cirka 34 000 klubbar i 212 länder, en utveckling som knappt ens Paul Harris kunde ha drömt om. Rotarys verksamhet är uppdelad i fem grenar: Klubbtjänst, yrkestjänst, samhällstjänst, internationell tjänst och ungdomstjänst. I Rotary Internationals stadgar kan man läsa om dess syfte, att uppmuntra tjänandet genom att:
– lära känna människor.
– tillämpa en hög etisk standard i yrkeslivet.
– tillämpa tjänandets ideal i sitt dagliga liv och i samhället.
– främja internationellt samförstånd och fred genom världsomfattande kamratskap

+ Välgörenhet

För närvarande skänker Rotary Foundation och Rotary mer än motsvarande 1,7 miljarder kronor till olika projekt i världen.

Rotary Foundations syfte är att genom internationella program för humanitär hjälp och för utbildningsändamål skapa förståelse över gränserna och uppnå fred i världen. Grunden till Rotary Foundation lades 1917, och 1983 registrerades den i Illinois, USA som en icke vinstgivande organisation. Bidragen till Rotary Foundation är helt frivilliga bidrag från rotarianer och klubbar i hela världen.

End Polio Now! är Rotary Foundations största program och sedan starten 1985 har över 1 000 milj barn har vaccinerats.

+ Rotarys Läkarbank

I Sverige får projektet ”Läkarbanken” bidrag från Sida, och från enskilda medlemmar och klubbar. Rotarys Läkarbank som är ett nordiskt projekt i form av stiftelse, startade 1988. Över 500 läkare från Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår, och numera även Holland, varav ca 120 stycken skickas ut varje år att arbeta i u-länder. De arbetar främst i Östafrika där läkarbristen är ofattbar med våra mått mätt, en läkare per i bästa fall 25 000 innevånare. (I Sverige har vi ca en läkare per 340 innevånare). Läkarna, som får fri resa och uppehälle men ingen lön, är ute i perioder om minst sex veckor. De flesta läkare arbetar i s.k. stafetter på sjukhusen, vilket innebär att 6-9 läkare avlöser varandra under ett år på samma tjänst. Kostnaden blir endast ungefär en femtedel av motsvarande tjänst i Sverige. På senare tid har det även tillkommit jeepdoktorstafetter. Dessa ersätter läkare på missionsjukhusen när de ordinarie är frånvarande p.g.a semester eller sjukdom.

Genom jeeplinjernas verksamhet har 35 143 patienter fått läkarvård under 2012. 45 läkare har varit volontärer under en var sin sex-veckors period. Det betyder att varje läkare i genomsnitt har behandlat 780 patienter under sina sex veckor, totalt 26 patienter per dag!

Det är många patienter att hinna med under en dag, men det går eftersom man jobbar i team med Kenyansk personal, en sjuksköterska och en HIV/AIDS rådgivare, samt volontärer från byn där kliniken är. Ibland kommer också familjer med många barn på en gång, som ofta har samma eller olika besvär.

Under 2012 har cirka 300-400 barn per månad behandlats i Rotarys Läkarbanks två tandvårdskliniker i Kenya. Många fler barn har kontrollerats på skolorna där tandläkare också undervisat om tandhälsovård. I tillägg har många vuxna patienter också behandlats. Utdragningar av tänder är den vanligaste behandlingen, i genomsnitt drar en tandläkare ut 340 tänder, gör 44 lagningar och 181 andra behandlingar under den sex veckors period som de är i Kenya.

+ U-fonden

U-fonden bildades 1968 på initiativ av Carl-Herman Hjortsjö. U-fondens arbete koncentrerar sig på förmedling av utbildning av unga män och kvinnor i uländer. Bidrag utgår till enskilda klubbar som samarbetar med rotaryklubbar i uländer, SIDA och/eller seriösa och väletablerade organsiationer som har förgreningar i det aktuella landet.