Ansökan till Läger

Ansökningstiden för läger börjar den 15 november 2019 och pågår till 15 januari 2020. De flesta lägerinbjudningarna kommer under februari och mars månad. Svenska sökanden konkurrerar med sökanden från andra länder om ett begränsat antal platser. Ett läger har ofta 10-15 platser och maximalt en deltagare från Sverige.


+ Urval av kandidater

Rotarys Ungdomsutbyte gör urvalet av kandidater till de olika lägren enligt följande ordning:

1. Sökanden som både betalat ansökningsavgiften och skickat in en fullständig ansökan.
2. Sökanden som inte blev antagen av lägerarrangören i utlandet eller Rotary Ungdomsutbyte föregående år.
3. Sökanden som skickat in ansökan under innevarande år, men som ej ännu blivit antagen till något läger.
4. Äldre ungdomar. Vi menar att yngre får sin chans senare.

Observera att det är lägerarrangören som gör den slutliga uttagningen på rekommendation av den svenska lägerhandläggaren.

+ Åldersgräns

Sommarläger, de generella ålderskraven är 15-24 år. Varje läger har egna specifika ålderskrav. Lägrens längd varierar mellan 1-3 veckor. Deltagarna bor i Rotaryfamiljer och/eller vandrarhem, skolor med mera. Syftet med lägren är att knyta vänskapsband och att ha roligt.

+ Kostnader

De kostnader du själv står för är programavgiften 1000 kr (inkl. försäkring), resan till och från lägret samt fickpengar. Vissa läger kan ha en lägeravgift som du betalar. Alla övriga kostnader (inkl. kost och logi) står lägerarrangören för, om inte andra villkor står i lägermeddelandet.

+ Ansökan

Läger utan lägeravgift är ofta mycket populära och blir snabbt fulltecknade. Det framgår av lägerlistan om ett läger har deltagaravgift eller ej.

Två exemplar av ansökningshandlingen ska skickas till lägerhandläggaren tillsammans med registreringsblanketten. Viktig information inför din ansökan finns i broschyren "Viktiga fakta Läger". Registreringsavgiften är 1000 kr (inkl. försäkring).

Observera att urvalet sker löpande och att det är ett begränsat antal platser till samtliga läger. Vänta inte med din ansökan, din kompletta ansökan, registreringsblankett samt inbetald registreringsavgift senast den 15 januari 2020.